Uvažene kolege,

Pozivamo vas na 5. jubilarni Kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem, kako bi svojim učešćem i stručnim doprinosom pomogli unapređenju prevencije u pedijatriji.

Kongres će se održati od 20. do 22. aprila 2018. godine u Nišu, Hotel New City i dobrobrodošle su teme svih specijalnosti koje direktno ili indirektno mogu doprineti unapređenju zdravlja dece.

Mi vam predlažemo samo nekoliko njih sa prethodnih skupova: bolesti zavisnosti u detinjstvu, gojaznost, autizam, imunizacija dece (budući prioriti), značaj skrininga u pedijatriji, retke metaboličke bolesti kod dece, novine i kontroverze u pedijatriji, farmakoterapija u prevenciji, sport u prevenciji, alergijske bolesti kod dece, prevencija u dermatologiji, poremećaji ishrane.

Drugog dana kongresa će biti održana radionica „Nove preporuke u kardiopulmonalnoj reanimaciji dece i novorođenčadi – savladavanje veština” na najsavremenijim simulacionim modelima i radionicom će rukovoditi prof. Peter Najdenov, serfikovani instruktor za APLS, EPALS i NLS kurseve pri ERC.

Na Kongresu će prisustvovati i izdavačka kuća ELSEVIER (Amesterdam, Holandija) koja je najveći svetski snabdevač naučnih i medicinskih informacija.

Kongres je akreditovan sa 13 poena za predavače, 11 poena za aktivne učesnike (usmena izlaganja), 9 poena za poster prezentacije i 8 poena za pasivno učešće na kongresu. Kongres je akreditovan za sledeće ciljne grupe: lekari, farmaceuti, biohemičari, epidemiolozi, sportska medicina, nastavnici fizičkog vaspitanja, psiholozi, medicinske sestre, dijetetičari, zdravstveni saradnici, pedagozi, nutricionisti.

Za sve dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate tehnički sekretarijat Kongresa:
upps2018@preventivnapedijatrija.rs
Tel: +381 60 351 0360

Svoje radove prijavite online, na našem sajtu – ovde,  do 31. marta 2018.

S poštovanjem,
Organizacioni odbor UPPS
Klinički centar Niš,
Bulevar dr Zorana Đinđića 48,
18 000 Niš, Srbija